Hours:
    Mon - Thu: 11:00am-10:00pm
    Fri: 11:00am-10:30pm
    Sat: 11:30am-10:30pm
    Sun: 11:30am-10:00pm
 


  SICHUAN JIN RIVER

 

Welcome!

为迎接新年的到来,本店自1月4日起至2月4日,凡使用现金消费的贵客,无论堂吃或外卖,均享受10%的折扣,敬请光临!(此优惠不含特价午餐)

 

隆重推出

鲜藤椒辣味鱼片

什果松子鱼